Üye Aydınlatma Metni

Üye Aydınlatma Metni

DEKORDELİSİ İNŞAAT MİMARLIK TASARIM TİCARET LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

(“DEKORDELİSİ.COM.TR” veya “Şirket”) olarak;
kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz
arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma
yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri
bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir
kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından
işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılan yerleri,
toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin
haklarınız aşağıda yer almaktadır.

DEKORDELİSİ.COM.TR bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman
sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. DEKORDELİSİ.COM.TR’un
yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli
olacaktır.

Kişisel Veri Kategorileri

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel
verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek
olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü
kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri Ad Soyad, Cinsiyet (İsteğe Bağlı), TCKN

İletişim Verileri E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresi,
Cep Telefon Numarası

Müşteri İşlem Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep ve Şikayet
Bilgisi, Ürün Bilgisi, Whatsapp Asistan ile Chat Kanalıyla Yapılan Konuşma
İçeriklerine Yönelik Bilgiler

İşlem Güvenliği IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış
Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri,

Pazarlama Verileri Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Pazarlama
Verileri, Anket, Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

Hukuki İşlem Bilgileri Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla
Yazışmalardaki Bilgiler, Uyuşmazlık Olması Halinde Dava ve İcra Dosyalarındaki
Bilgiler, Yasal Bilgi Talebi Bilgileri, İhtarnameler

İşitsel Kayıt Bilgileri Çağrı Merkeziyle Görüşmeniz Halinde Ses
Kaydınız

 

Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım
tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise
de bu veriler DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından saklanmamaktadır. DEKORDELİSİ.COM.TR
tarafından ilgili mevzuata uygun olarak satış kayıtlarının saklanması, iade,
değişim gibi taleplerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla sınırlı finansal
bilgileriniz (ör: kart numaranızın son 4 hanesi) işlenmekte olup bu işleme,
aşağıdaki amaçlar ile sınırlıdır.

Çerezler: Sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel
verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilere, Çerez Aydınlatma Metni’nden
ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirlenen genel
ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde
güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem bilgilerinizin toplanma amacı;

• Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat
durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep
halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,

• Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız ve internet
sitemiz üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin
gerçekleştirilmesi,

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin
kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,

• Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat
süreçlerinin takibinin yapılması,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiği durumda yasal
bildirimlerin yapılması,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet ve önerilerinizin
değerlendirilmesi, iade süreçlerinin yürütülmesi;

• Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar
yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici
faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz
tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,

• Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti
süreçlerinin yürütülmesi,

• Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama, kampanya ve
reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin
tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş
deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin
yürütülmesi,

• Açık rızanızın bulunması halinde, DEKORDELİSİ.COM.TR nezdindeki
gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,

• Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan
müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,
Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine
yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• İnternet sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması,
müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve
bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki
ortamda anket çalışmaları yapılması,

• Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir
firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların
temini,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi
kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

İşlem güvenliği bilgilerinizin toplanma amacı;

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Web Sitesi güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin
yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının
gerçekleştirilmesi,

• Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi,

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

• dekordelisi.com.trinternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin
geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,

• Talep ve şikayetlerin takibi.

Pazarlama bilgilerinin toplanma amacı;

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

• Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

• Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam
faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza
sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin
sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin
yürütülmesi, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama süreçlerinin
yürütülmesi,

• Açık rızanızın bulunması halinde, DEKORDELİSİ.COM.TR nezdindeki
gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,

• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

Hukuki işlem bilgilerinin toplanma amacı;

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

• Talep ve şikayetlerin takibi,

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

İşitsel kayıt bilgilerinin toplanma amacı;

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin
planlanması ve icrası,

• Açık rızanızın bulunması halinde, çekiliş, kampanya, yarışma,
promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda ilgili
aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,

• Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık
hizmeti sunulması,

• Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar
yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici
faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz
tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana
gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kayıt
altına alınması.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari
faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
fiziki ortamda satış mağazaları, elektronik ortamda çağrı merkezi, internet
sitesi (www.bellamaison.com), sosyal medya mecraları, iletişim uygulamaları,
her türlü talep ve başvurularınız, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve
tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, kampanyalar ve üçüncü taraf
kimlik doğrulama sistemleri, üyelik ve satış formları gibi çevrimiçi formlar
yöntemleriyle sözlü ya da yazılı olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle DEKORDELİSİ.COM.TR
tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına
dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz
üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin
kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,

• Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş ve
teslimat süreçlerini yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili
iletişimin sağlanması,

• İade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine
getirilebilmesi,

• Satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin
yerine getirilmesi,

• Üyelik oluşturmanız halinde; site üzerinden üyelik hesaplarının
oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,

• Üyelik oluşturmanız halinde; site üzerinden alışveriş yapmak
ve/veya Şirketimiz tarafından sunulan kampanyalardan ve sair menfaatlerden
faydalanmanızın sağlanması için gerekli olması halinde yaşınızın doğrulanması,

• Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin
teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
talep halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı
olarak;

• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Satış kayıtlarının saklanması,

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi
kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun
sağlanması,

• Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili
olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında
Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması
ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin
gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık
hizmeti sunulması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana
gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel
verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve
taleplerin yönetimi,

• İade ve değişim işlemlerinde müşterilerimize özel avantaj ve
kolaylıkların sağlanması,

• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

• Satış kayıtlarının saklanması,

• DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların
yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi,

• Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması,
bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil
olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması
ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından gerçekleştirilen ticari
faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek
veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,

• Şirketimizin çalışanlarını personel indiriminden yararlandırmak,

• Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin
güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

• Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan
ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,

• Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar
yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin
yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve
ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin
planlanması ve icrası,

• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin
planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının
sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,

• Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir
firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların
temini.

Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

• Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin
pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri
dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili
kişilere önerilmesi ve tanıtılması,

• Site veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin
(ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,

• Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz
çalışmalarının yapılması,

• Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler,
tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri,
kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari
elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla
Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda
toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri
işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak gerektiği ölçüde aşağıda
belirtilen taraflara aktarılabilecektir:

• Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında aramızda kurulan
sözleşmeler uyarınca kanuna uygun bir şekilde ürünün gönderilebilmesi ve ürünün
teslim edilebilmesi için kargo şirketlerine, ürün fiyatının ödenebilmesi için
banka ve diğer ödeme kuruluşlarına, satıştan sonra ürün hakkında bilgi
verebilmek amacıyla toplu E-posta veya SMS gönderiminde DEKORDELİSİ.COM.TR
çalışanlarımıza, hizmet ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kampanya/promosyon
gibi iş ortaklığı yaptığımız şirketlere,

• Yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği hukuki yükümlülüğümüzü
yerine getirebilmek adına yetkili kişi ve kurumlara,

• Açık rızanızı vermeniz halinde ise verilerin yurtdışına
aktarımda kullandığımız altyapı firmasına ve sanal sunucu hizmeti aldığımız
Amazon INC. firmasına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

DEKORDELİSİ.COM.TR’a herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni
vermeniz halinde;

• DEKORDELİSİ.COM.TR’a herhangi bir kanaldan ticari iletişim
izni/açık rızası vermeniz halinde, DEKORDELİSİ.COM.TR tarafından yürütülen
genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet
tanıtımları, hizmetlerimize ilişkin anket çalışmaları, müşteri memnuniyetine
yönelik uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler,
pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta
vb.) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya, yarışma,
çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi
amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) ile
işlem güvenliği (kullanıcı ID, log kayıtları) bilgilerinizi ve ticari iletişim
izin işlemlerinizi mağazadan gerçekleştirmeniz halinde imzanızı “açık rıza”
hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

• 1 Mayıs 2015 tarihinden önce DEKORDELİSİ.COM.TR ürün teminine
ilişkin işlemler sırasında elektronik iletişim adresinizi vermiş iseniz, Ticari
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1(2)
uyarınca bu iletişim bilgilerinizin onaylı kabul edilmesi nedeniyle bu kapsamda
sayılan ticari iletişimler ise “kanunlarda açıkça öngörülme” hukuki sebebine
dayanarak işliyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, (i)
göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak
ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya (ii) Site üyeliğine dair açık
rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık
rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi
kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.dekordelisi.com.tradresinde
yer alan KVK Başvuru Formu aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek
iletebilirsiniz;

• Esentepe Mahallesi Ecza Sokak, Safter İş Merkezi No:6/1 D:2
34394 Şişli/ İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak
şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

• Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP)
taninvest@hs03.kep.tr iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@dekordelisi.com.tr e-posta
adresine iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Dekordelisi İnşaat Mimarlık Tasarım Ticaret Ltd
Şti

Adres: Koza 1 cadde No:153/8 ÇANKAYA – ANKARA

 

Shopping Cart
Scroll to Top
Çevrimiçiyiz. Bize yazın.
Merhaba! 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?